Få en plads

Vi gør opmærksom på at børnehaven er privat, og vi har derfor vores egen venteliste, så hvis du ønsker at få dit barn ind i børnehaven, skal det skrives op her hos os.

Det er altid vigtigt at få en samtale med lederen af vores børnehave, og få afstemt alle gensidige forventninger der forbundet med at gå i en skovbørnehave.

Kontakt vores leder Jan på tlf 5783 3638 og få en aftale - træffes bedst mellem 9:00 - 15:00

Du kan også skrive en E-mail til vores leder - skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Der er et indmeldelsesgebyr på 250,00 kr pr barn.
Man er automatisk medlem af støtteforeningen så længe man har et barn på venteliste eller gående i børnehaven.
Søskende til børn i Skovhuset har fortrinsret.

Pengene kan indbetales på konto nr.: 0573 - 4399422116 i Danskebank.
Husk at opgive barnets navn.
Det er indbetalingsdatoen der gælder som indmeldelsesdato.