Forældresamarbejde

 

I hverdagen forventer vi, at:

  • I er åbne for dialog og samarbejde om jeres barn
  • I siger til, hvis der er noget I er i tvivl om eller utilfredse med.
  • I holder jer orienteret via hjemmeside, Facebook gruppen, e-mail, opslag i Skovhuset mm.
  • I siger goddag og farvel til personalet, når I henter og bringer
  • I giver jer tid til at jeres barn kan afslutte sin leg og hjælper det med at rydde op
  • I er opmærksomme på de andre børn, når I er i Skovhuset, og tager ansvar, hvis der er brug for hjælp. Enten ved selv at tage hånd om det eller finde personalet. Fx ved konflikter, som personalet endnu ikke har opdaget, eller hvis et barn har brug for hjælp på toilettet 


Derudover forventer vi, at I deltager i to årlige arbejdsweekender – én i april og én i september – datoerne kan ses i årsplanen på opslagstavlen eller i
kalenderen på hjemmesiden.