Generelt

Skovhuset Sorø - rygepolitik

Vision:

Skovhuset Sorø´s vision med en rygepolitik er at skabe opmærksomhed på sundhedsfremmende virke og en normdannende kultur.

Skovhuset Sorø tror på, at de voksne er kulturbærere for børn og unge.

Med en rygepolitik, der tager stilling til om og i givet fald, hvor der må ryges, sættes fokus på håndtering af rygning i praksis, samt det ansvar det indebærer for voksne, der arbejder i Skovhuset.

Indhold:

Der må ikke ryges på matriklen jf. Sorø Kommune rygepolitik. Der må ikke ryges i nærheden af børnene.

Virke:

Nærværende rygepolitik gælder i Skovhusets rammer, Ringstedvej 38, 4180 Sorø.

Nærværende rygepolitik er godkendt på bestyrelsesmøde den 25. oktober 2011.